خدمات سالن زیبایی گلاریس

ما را در شبكه های اجتماعی دنبال كنيد

خدمات لیفت مژه در گلاریس

ليفت مژه چيست

ليفت مژه یعنی حالت دادن و فرم دھی به مژه .در ليفت با استفاده از بيگودی ھایه سيليکنی که سایز ھایه مختلف دارد مژه ھایه شما رویه این بيگودی ھا به سمت بالا ليفت ميشود ودر مرحله ی بعد با استفاده از مواد اورگانيک در چند مرحله مژه مواد گذاری ميشود و در انتھا مژه ھا کاملا فر شده فر شدن مژه در ليفت با فر شدن مژه با فرمژه خيلی فرق دارد. در ليفت مژه کاملا از ریشه فر ميشود و به سمت بالا ھدایت ميشود ولی وقتی با فرمژه مژه را فر ميکنيد مژه حالت شکسته به خود ميگيرد و به مرور زمان باعث کات شدن مژه شما ميشود.

لمينيت چيست

لمينيت کاری است که ما بعد از ليفت مژه انجام ميدھيم زیرا این کار باعث تقویت مژه ميشود در لمينيت مقدار بسيار زیاد کراتين ابرسان و بوتاکس وارد ریشه مژه ميشود، در انتھای کار با رنگ مخصوص مژه ، مژه ھا رنگ ميشود و به صورت مشکی دیده ميشود.خيلی ھا به جای انجام لمينيت با مواد اورگانيک، از مواده چينی که معروف به ریمل دار کردن مژه است، مژه را لمينيت ميکنند که نه تنھا مژه تقویت نمي شود بلکه ھمه ی مژه ھا به ھم مي چسبند و یک سری مواد مثل خرد ریمل رویه مژه ھا ثابت ميماند که به علت سنگينی و نرسيدن ھوا به مژه خيلی سریع باعث اسيبو ریزش ميشود .پس اگر ليفت و لمبنيت شما با مواد اورگانيک و با اصول انجام شود نه تنھا باعث اسيب نميشود بلکه علاوه بر زیبایی و فر شدن مژه مقدار زیاد مژه تقویت ميشود و باعث رشت سریع تر مژه ميشود.

چه کسایی ميتوانند ليفت و لمينيت انجام دھند

ھيچ ممانعتی در قبال این کار وجود ندارد برایه افراد به خصوص خانم ھایه باردار یا کسانی که حساسيت پوستی دارند حتی افرادی که سن کمی دارند به جایه انجام اکستنشن که برایه بعضی از رده سنی ھا مناسب نيست ميتوانند با انجام ليفت و لمينيت زیبایی چشمان خود را دوچندان بکنند.

بالا